Każdego człowieka kształtuje inna rzeczywistość, posiada inne zasoby, historię życia, doświadczenia, pochodzi z różnych środowisk, tkwi w innej rzeczywistości, ma inne potrzeby, inną wrażliwość na otoczenie, temperament, postawę życiową, przechodzi różne traumy i niepowodzenia życiowe. Każdy człowiek wymaga innego podejścia terapeutycznego i innego traktowania, dlatego swoją praktykę terapeutyczną dostosowuję indywidualnie do człowieka. Preferuję podejście integratywne, tj. staram się dobierać takie metody pracy, które jak najlepiej potrafią pomóc w przezwyciężeniu trudności, z którymi się zmaga człowiek, który zgłasza się do mnie o pomoc. Opieram się na takich nurtach i szkołach psychoterapii jak: psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, systemowe, humanistyczno-egzystencjalne.