szampera.pl

Gabinet Psychologiczny
Anna Szampera

Gabinet psychologiczny

Zapraszam do mojego gabinetu psychologicznego w Opolu. Służę swoją wiedzą i doświadczeniem, które kieruję do osób dorosłych, dzieci
i młodzieży. Zapraszam wszystkich, którzy zmagają się z różnego rodzaju trudnościami życiowymi.
W pracy z moimi klientami dążę do tego, aby mogli oni przezwyciężyć swoje problemy, poprzez zrozumienie przede wszystkim siebie: swoich zasobów
i ograniczeń. Wierzę, że takie samopoznanie umożliwia znalezienie drogi
do zaspokojenia własnych potrzeb i sposobu na pokonanie istniejących trudności – aby życie stało się satysfakcjonujące.

Jestem od tego, aby Tobie w tym pomóc.